S 3D izrisom do željenega izgleda in funkcionalnosti ograjnega sistema

S kakovostnim načrtovanjem zagotovimo skladnost končne rešitve s pričakovanji, željami in potrebami uporabnika stanovanjskega ali poslovnega objekta. Vizualizacija nam pomaga pridobiti popolno predstavo celovite rešitve. S 3D izrisom torej pridobimo končno sliko, izgled objekta po montaži ograjnega sistema.

Potek izvedbe

Pri načrtovanju izhajamo iz potreb po ograjevanju in željene podobe objekta. To so lahko varnost, zaščita pred hrupom, zaščita pred pogledi ter skladnost oblike ograjnega sistema s podobo objekta ali vse našteto. 3D vizualizacija je pri tem nepogrešljiva. Z njo pridobimo jasno in nazorno predstavo o tem, kaj bomo z izvedbo ograjnega sistema pridobili.

Podlaga za 3D izris

Osnova za 3D izris je lahko fotografija objekta, 3D izris objekta, tloris oziroma načrt zemljišča, arhitektura objekta, PZI oziroma projekt za izvedbo ali skica z izmerami načrtovanega ograjnega sistema. Izris nastane na osnovi razgovora z naročnikom ter opredelitvijo njegovih želja in pričakovanj.

Oblika izrisa

Naročnik dobi izris v elektronski ali tiskani obliki na želen naslov. Izris je v nadaljevanju praviloma osnova za celotno izvedbo ograjnega sistema. Lahko pa služi naročniku zgolj za predstavo o željeni izvedbi, uporabnosti in končnem izgledu. 3D model ograjnega sistema predstavimo s štirimi ali po dogovoru več pogledi.

TOP