S 3D izrisom do celovite zunanje ureditve objekta

Načrtovanje zunanje arhitekture objektov je osnova za skladnost zunanjih ureditev z življenjskim slogom, željami in pričakovanji uporabnikov. Ureditev zunanjih površin, dostopnih in voznih, teras in pločnikov, poti, okrasnega nasutja, zelenic, ograj, nadstreškov in pergol ima zelo pomembno vlogo pri kakovosti življenja ali poslovanja v in ob stanovanjskih ali poslovnih objektih. S 3D izrisom pridobimo končno sliko, vizualizacijo dokončanega objekta z urejeno okolico.

Potek izvedbe

Pri načrtovanju izhajamo iz potreb po uporabnosti zunanjih površin in željene podobe objekta. Opredelimo namene posameznih delov, njihovo uporabo, ključne elemente in podobo ter jih harmonično umestimo v prostor. 3D vizualizacija je pri tem nepogrešljiva. Z njo pridobimo jasno in nazorno predstavo o tem, kaj bomo z izvedbo celovite zunanje ureditve pridobili.

Podlaga za 3D izris

Osnova za 3D izris celovite zunanje arhitekture objekta je lahko fotografija objekta, 3D izris objekta, tloris oziroma načrt zemljišča, arhitektura objekta, PZI oziroma projekt za izvedbo ali skica z izmerami, posnetek stanja na terenu, kjer načrtujemo ureditev. Izris nastane na osnovi razgovora z naročnikom ter opredelitvijo njegovih želja in pričakovanj, ogledom terena in izmerami na terenu.

Oblika izrisa

Naročnik dobi izris v elektronski ali tiskani obliki na želen naslov. Izris je v nadaljevanju praviloma osnova za izvedbo zunanje ureditve. Lahko pa služi naročniku zgolj za predstavo o željeni izvedbi, uporabnosti in končnem izgledu vseh zunanjih površin okoli stanovanjskega ali poslovnega objekta. 3D model zunanje ureditve objektov predstavimo s štirimi ali po dogovoru več pogledi.

TOP
080 23 02