Pravno obvestilo

Podjetje Ograje Kočevar d.o.o. spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje k njeni ohranitvi in zaščiti.

Ograje Kočevar d.o.o. objavlja Pravno obvestilo z namenom informirati vas o načinih in možnostih zbiranja podatkov o vas in njihovi uporabi. Splošna struktura naše strani je takšna, da z običajno uporabo ne potrebuje dodatne identifikacije ali razkrivanja kakršnihkoli osebnih podatkov. Pravno obvestilo je berljivo in dostopno na naših spletnih straneh, povezava pa se nahaja v nogi vsake strani subjekta Ograje Kočevar d.o.o..

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Varovanje osebnih podatkov, pridobljenih preko spletnega mesta www.ograje.com ja za nas pomembno. Posvečamo mu veliko pozornosti v vseh svojih poslovnih odnosih. Spoštujemo zaupnost osebnih podatkov in ravnamo v skladu z določbami zakonodaje o varstvu podatkov.

Upravljavec

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov – GDPR je podjetje : Ograje Kočevar d.o.o. Tovarniška cesta 11c SI – 3312 Prebold T:   +386 08 205 21 56 F:   +386  08 205 21 65 info@ograje.com

To Pravno obvestilo pokriva spletno mesto www.ograje.com

Zbiranje osebnih podatkov in pravila zasebnosti

Osebni podatek posameznika identificira z imenom, priimkom, telefonsko številko, naslovom elektronske pošte, navadnim naslovom. Podjetje Ograje Kočevar zbira osebne podatke v primeru naročila na e-novice, povpraševanja preko spletnega mesta, naročila ogleda preko spletnega mesta. Osebni podatki, ki so pridobljeni preko spletne strani www.ograje.com za namen izvedbe nakupa, se uporabljajo izključno za potrebe izvedbe in dostave naročila, razen če ni uporabnik spletne strani izrecno posebej privolil v kakšno drugačno obliko uporabe posredovanih podatkov.

Varovanje osebnih podatkov in namen uporabe
Osebne podatke, pridobljene preko spletnega mesta www.ograje.com v celoti hranimo, varujemo in obdelujemo s strani podjetja Ograje Kočevar. Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki kot upravljavec spletnega mesta ravnamo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in v skladu z evropsko zakonodajo. Osebni podatki so zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali odkritjem s strani tretjih oseb. Osebnih podatkov podjetje Ograje Kočevar ne bo uporabljalo v druge namene in jih brez izrecnega dovoljenja ne bodo posredovale tretjim osebam. Osebne podatke upravljavec uporablja zgolj za namene, za katere jih je posredoval uporabnik spletnega mesta.

Obrazec za povpraševanje
V obrazec za povpraševanje uporabnik vpiše svoj e-naslov, ime in priimek, telefonsko številko, pošto in poštno številko. Podjetje Ograje Kočevar osebne podatke potrebuje, da lahko odgovori na vprašanja in povpraševanja. Upravljavec jamči in se obvezuje, da bo osebne podatke spoštoval in varoval kot zaupne, skladno z določili veljavne zakonodaje. Posredovanih podatkov upravljavec ne bo razkril tretjim ali nepooblaščenim osebam in jih bo uporabil zgolj v namen, s katerim so bili posredovani. Osebni podatki se hranijo za pripravo ponudbe in izvedbe naročila. Po izvedbi naročila podatke hranimo skladno s pravno podlago izpolnitve zakonskih obveznosti.

Obrazec za naročila ogleda
V obrazec za naročilo ogleda uporabnik vpiše svoj e-naslov, ime in priimek, telefonsko številko, pošto in poštno številko. Podjetje Ograje Kočevar osebne podatke potrebuje, da lahko izvede storitev ogleda. Upravljavec jamči in se obvezuje, da bo osebne podatke spoštoval in varoval kot zaupne, skladno z določili veljavne zakonodaje. Posredovanih podatkov upravljavec ne bo razkril tretjim ali nepooblaščenim osebam in jih bo uporabil zgolj v namen, s katerim so bili posredovani. Osebni podatki se hranijo do izvedbe ogleda ter v nadaljevanju za pripravo ponudbe in izvedbe naročila. Po izvedbi naročila podjetje podatke hrani skladno s pravno podlago izpolnitve zakonskih obveznosti.

E-novice
V obrazec za e – novice uporabnik vpiše svoj e-naslov. Podjetje Ograje Kočevar osebne podatke potrebuje, da naročniku na e- novice pošiljajo informacije o novostih v ponudbi. Upravljavec jamči in se obvezuje, da bo osebne podatke spoštoval in varoval kot zaupne, skladno z določili veljavne zakonodaje. Posredovane podatke upravljavec ne bo razkril tretjim ali nepooblaščenim osebam in jih bo uporabil zgolj v namen, s katerim so bili posredovani. Podatki o elektronski pošti se shranjujejo, dokler se od storitve obveščanja po e-pošti uporabnik ne odjavi.

VAŠE PRAVICE V ZVEZI Z VAŠIMI OSEBNIMI PODATKI
Posamezniki lahko od nas zahtevate dostop do osebnih podatkov, popravek, izbris ali omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, imate pravici do ugovora obdelavi in prenosljivosti vaših osebnih podatkov.

Pravica do seznanitve: vedno imate pravico do seznanitve ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in če se, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:
(a)
namene obdelave
(b)
vrste zadevnih osebnih podatkov
(c)
uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki
(d)
predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja
(e)
kadar osebni podatki niso zbrani od vas vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom

Pravica do popravka: imate pravico, da popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami ter ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.
Pravica do izbrisa: pravico imate doseči, da vaše osebne podatke izbrišemo, kadar velja eden od naslednjih razlogov:
(a) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani
(b)
kadar prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga
(c)
kadar obdelavi ugovarjate, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi
(d)
osebni podatki so bili obdelani nezakonito.

Pravica do omejitve obdelave: pravico imate doseči, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar velja en od naslednjih primerov:
(a) kadar oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov
(b)
je obdelava nezakonita, vi pa nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe
(c)
vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov
(d)
če ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, ki temelji na zakonitih interesih podjetja, dokler se ne preveri, ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi razlogi.

Kadar je bila obdelava vaših osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le z vašo privolitvijo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe. Pred preklicem omejitve obdelave vaših osebnih podatkov smo vas o tem dolžni obvestiti.

Pravica do prenosljivosti podatkov: pravico imate, da prejmete vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, kadar obdelava temelji na vaši privolitvi ali se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Na vašo zahtevo, kadar je to tehnično izvedljivo, se lahko osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu.

Pravica do ugovora: kadar vaše podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa za namene trženja, lahko taki obdelavi kadarkoli ugovarjate.

Pravica do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu: če o vaši zahtevi ne odločimo v zakonskem roku ali vašo zahtevo zavrnemo, imate možnost vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

DOSTOP IN POPRAVEK VAŠIH OSEBNIH PODATKOV TER UVELJAVLJANJE DRUGIH PRAVIC
Kot uporabnik spletnega mesta Ograje Kočevar oz. kupec izdelkov Ograj Kočevar imate pravico da preverite ali Ograje Kočevar obdeluje osebne podatke o vas in do dostopa o osebnih podatkih, ki jih o vas hranimo oz. obdelujemo. Vedno lahko zahtevate, da se netočni osebni podatki o vas popravijo.

V
kolikor menite, da ne obstaja več upravičen razlog za nadaljnjo uporabo oz. obdelavo vaših osebnih podatkov nam to sporočite, vendar določenih osebnih podatkov, ki jih zbiramo na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost ne smemo zbrisati. Imate tudi pravico, da omejite uporabo vaših osebnih podatkov v primerih, ko oporekate točnosti osebnih podatkov, ko ocenite, da je obdelava nezakonita vendar ne želite izbrisa in ko osebni podatki niso več potrebni za namen obdelave potrebujete pa jih za uveljavitev pravnih zahtevkov. V primeru naročila na e-novice imate pravico ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov.

Za morebitno uveljavljanje svojih opisanih pravic, vas prosimo, da nam svojo zahtevo posredujete pisno, preko elektronske pošte na naslov info@ograje.com. O vaši zahtevi vam bo odgovorna oseba odgovorila v predpisanem roku 1 meseca. V primeru zapletenosti in večjega števila zahtev lahko rok podaljšamo za največ dva dodatna meseca, o čemer boste obveščeni.

HRAMBA
Ograje Kočevar hranijo osebne podatke, ki jih je prejel od vas do odjave od e-novic.
Ograje Kočevar hranijo podatke o svojih kupcih v skladu z zakonskimi in davčnimi predpisi, ki urejajo to področje. Po preteku zakonsko določenega roka jih izbrišemo. Na podlagi določb davčnih predpisov je podjetje zavezano hraniti račune, na katerih so osebni podatki kupca še 10 let po izvedbi nakupa.

Podjetje tudi ne bo izbrisalo tistih podatkov, ki jih potrebuje, da si zagotovi dokaz, da je podatke o osebi izbrisal (t.i. revizijska sled), in da hrani zapise o osebah, ki ne želijo, da jih Ograje Kočevar v prihodnje kontaktira. Ti podatki so e-mail naslov ter ime in priimek.

SPREMEMBA PRAVIL ZASEBNOSTI
Ograje Kočevar si pridržujejo pravico, da lahko po lastni presoji kadarkoli spremeni svojo politiko o zasebnosti in posodobi ter spremeni ta pravilnik o zasebnosti. Zato vam svetujemo, da ta pravilnik o zasebnosti redno pregledujete. Obvestili vas bomo o spremembah teh Pravil zasebnosti po e-pošti le v primeru, da gre za bistvene spremembe, ki vplivajo na obdelavo osebnih podatkov.

KONTAKT
Če imate kakšno vprašanje o pravilniku o zasebnosti ali o podatkih, ki jih o vas hranimo, nam pišite na e-poštni naslov info@ograje.com.

Politika piškotkov

Spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012) je v slovensko zakonodajo vnesel nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnikov. Splošna pojasnila o piškotkih lahko preberete v smernicah Informacijskega pooblaščenca “Kdaj lahko uporabljamo piškotke”.

Kaj so piškotki?
Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se ob obisku naše spletne strani naložijo na vaš računalnik. Piškotki so shranjeni v datotečnem imeniku posameznega spletnega brskalnika. Ob naslednjem obisku spletnega mesta bo brskalnik prebral piškotek in posredoval informacije spletnemu mestu ali drugemu elementu, ki je nastavil piškotek.

Če »piškotkov« ne sprejmete, nekatere spletne strani morda ne bodo prikazane pravilno ali pa vam ne bo omogočen dostop do vseh informacij ali funkcionalnosti spletnih strani, ni pa sprejem piškotov pogoj za uporabo spletne strani Ograje Kočevar.

Vrste piškotkov

Nujno potrebni piškotki
: Za njihovo namestitev ne potrebujemo vašega dovoljenja. So namreč nujni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih dejanja, ki jih sami želite izvajati na naši spletni strani, ne bi delovali pravilno.

Izkustveni piškotki: Tovrstni piškotki so namenjeni zbiranju podatkov za izboljšanje delovanja spletne strani. Zbirajo podatke o načinu obiska spletne strani, ob čemer ne zbirajo informacij, po katerih bi lahko identificirali uporabnika, saj so te anonimizirane.

Funkcionalni piškotki: S pomočjo teh piškotkov si spletna stran zapomni vaše nastavitve in izbire (uporabniško ime, jezik, regijo …) ter zagotavlja napredne, uporabniku prilagojene funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim dejanjem na spletni strani, so pa zbrani podatki anonimizirani.

Piškotki za usmerjanje in oglaševalski piškotki tretjih oseb: Te piškotke urejajo in gostijo tretje osebe. Piškotki za usmerjanje so povezani s storitvami tretjih oseb, na primer gumba “Všečkaj” in “Deli z ostalimi” in lahko omogočajo sledenje vašim dejanjem na spletu.

Oglaševalski piškotki: Omogočajo predvajanje oglasov, ki so prilagojeni vašim interesom.

Če želite izvedeti več o teh tehnologijah in njihovem delovanju, obiščite ustrezno spletno mesto, denimo allaboutcookies.org.

Zakaj in kako uporabljamo piškotke?
Piškotke uporabljamo kot orodje, s katerim vam ponudimo prijetnejšo izkušnjo pri obisku našega spletnega mesta.Z nastavljenimi piškotki poskušamo ugotoviti, katera vsebinana naši spletni strani vas zanima, zato si vas ti zapomnijo, kadar se nanjo vrnete. Služijo lahko zbiranju informacij o načinu, na katerega uporabljate našo spletno stran in posledičnemu prilagajanju njene vsebine ob vašem naslednjem obisku.

Piškotki ne shranjujejo informacij, ki bi omogočali prepoznavanje posameznih oseb, uporabljamo namreč le šifrirane informacije, ki jih zberemo s piškotki. Piškotki, ki jih uporabljamo, ne škodijo vašemu računalniku.

Zakaj omogočiti piškotke?
Če želite popolnoma izkoristiti funkcionalnost in vsebino naše spletne strani, je potrebno piškotke omogočiti. Če piškotkov ne boste omogočili, bo vaš obisk naše spletne strani lahko omejen v funkcionalnosti in uporabniški izkušnji.

Avtorske pravice / copyright

Ograje Kočevar d.o.o. (če ni drugače navedeno) ima v lasti pravice na intelektualno lastnino, ki jo najdete na straneh www.ograje.com bodisi v HMTL datotekah, tekstovnem materialu, slikah, avdio/video posnetkih in ostali vsebini na strani.

Podjetje Ograje
Kočevar d.o.o. vam dovoljuje uporabo (prikaz na vašem računalniku, tiskanje, prenos datotek, predvajanja zvočnih in video posnetkov, itd.) objavljene vsebine le v nekomercialne ali izobraževalne namene, kjer pa morate ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah.

PRIDRŽKI

Ograje Kočevar d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost, celovitost ali primernost podatkov, objavljenih na straneh www.ograje.com Ograje Kočevar d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti v povezavi z škodo nastalo z obiskom strani, za morebitne viruse, ki bi se prenesli k uporabnikom s te spletne strani. Ograje Kočevar d.o.o. ni odgovoren za občasno nedelovanje spletne strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe le-teh.

Pridružujemo
si pravico, da uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino. V nobenem primeru ni mogoče podjetja Ograje Kočevar d.o.o., smatrati za odgovorno za kakršnokoli neposredno, posredno, slučajno in nenamerno škodo, ki je nastala z uporabo informacij in podatkov najdenih na strani www.ograje.com.

POSLOVNI PRENOSI

V povezavi s kakršnokoli reorganizacijo, statusnim preoblikovanjem, prodajo ali s kakršnimkoli drugim prenosom sredstev (pod skupnim imenom »poslovni prenosi«) bomo podatke prenesli v razumnem obsegu in kot bo potrebno za poslovni prenos, in sicer pod pogojem, da se sprejemna stranka zaveže k spoštovanju vaših osebnih podatkov v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Še naprej bomo zagotavljali zaupnost vseh osebnih podatkov in prizadete uporabnike obvestili, preden osebni podatki postanejo predmet drugega pravilnika o zasebnosti.

POSREDOVANJE PODATKOV JAVNIM ORGANOM

Javnim organom bomo vaše osebne podatke razkrili samo v primerih, ko bo to zahtevala nacionalna zakonodaja ali pravo Evropske Unije. Ograje Kočevar se bodo npr. odzvale na zahteve sodišč, organov pregona in drugih državnih organov, ki lahko vključujejo tudi državne organe druge države članice EU.

ZAKONITI INTERES

Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke za odkrivanje in preprečevanje goljufive uporabe in zlorabe storitev ali naročnin nanje, nadalje v okviru zagotavljanja stabilnega delovanja našega sistema in storitev pa tudi za namene izvajanja ukrepov informacijske varnosti, izpolnjevanje zahtev v zvezi s kakovostjo storitev ter odkrivanje tehničnih okvar sistemov in storitev.

Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke tudi za namene morebitnih izvršb, sodne in izvensodne izterjave.

STVARNE NAPAKE IN GARANCIJSKI POGOJI

Kupec nas mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti v zakonsko določenem roku. Kupec nam mora hkrati omogočiti pregled artikla. Pravico do uveljavljanja stvarnih napak natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.

Garancijske izjave si lahko ogledate in prenesete na tej povezavi.

TOP