Politika zasebnosti

POLITIKA ZASEBNOSTI GOSPODARSKE DRUŽBE OGRAJE KOČEVAR, D. O. O.

1. Politika zasebnosti

Politika zasebnosti gospodarske družbe Ograje Kočevar, d. o. o. (v nadaljevanju: politika zasebnosti), je pripravljena skladno z Uredbo EU 2016/679 Evropskega parlamenta o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: Uredba) ter v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: ZVOP-2).

V politiki zasebnosti so posredovane informacije o tem, kako vaše podatke obdelujemo, ki jih pridobivamo v povezavi s spletno stranjo www.ograje.com .

Če na naši spletni strani pošljete povpraševanje ali zahtevate ponudbo za naše izdelke, posredujete vaše osebne podatke. S posredovanjem vaših osebnih podatkov se strinjate z načinom obdelave osebnih podatkov, kot je opisan v naši politiki zasebnosti.

Svoje soglasje lahko vedno prekličete, obenem lahko uveljavljate druge pravice, ki vam pripadajo kot posamezniku, na katerega se osebni podatki nanašajo.

Ker cenimo zaupanje, ki nam ga izkazujete s posredovanjem vaših osebnih podatkov, se kot upravljavec osebnih podatkov skupaj z našimi poslovnimi partnerji obvezujemo, da bomo vse vaše osebne podatke hranili na varnem mestu ter jih temu primerno varovali v skladu z veljavno zakonodajo. Zaupani podatki se bodo uporabili izključno za namene, ki so predpisani v tej politiki zasebnosti, z nepooblaščenimi osebami jih ne bomo delili v nobenem primeru. Za obdelovanje vaših osebnih podatkov je potrebno pridobiti vaše izrecno soglasje, katerega imate kadarkoli pravico preklicati, na to boste tudi z naše strani opozorjeni že pri pridobivanju soglasja.

1.1 Obdelava osebnih podatkov

Spletno stran www.ograje.com upravlja gospodarska družba Ograje Kočevar, d. o. o., telefonska številka: +386 08 205 21 56, e-pošta:  info@ograje.com .

Področje varstva osebnih podatkov upravlja gospodarska družba Ograje Kočevar, d. o. o., telefonska številka: +386 08 205 21 56, e-pošta:  info@ograje.com.

Odgovorna oseba za varstvo osebnih podatkov:  Janez Kočevar, telefonska številka: +386 3 570 13 45, e-pošta: dpo@ograje.com.

Na druge obdelovalce se lahko prenesejo določene obdelave osebnih podatkov, pri tem pa je vsak obdelovalec zavezan k varovanju vaših osebnih podatkov v skladu z Uredbo ter veljavno zakonodajo.                      .

1.2 Pravice posameznika glede osebnih podatkov v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov

V skladu z Uredbo in pod pogoji, ki so tam določeni imate naslednje pravice:

1.    Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki:  Od upravljavca podatkov lahko zahtevate informacijo o tem, ali se vaši osebni podatki obdelujejo ali ne, kateri podatki se obdelujejo in kje ter za katere namene se ti podatki obdelujejo.

 • Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe): Če ne želite več, da se vaši osebni podatki obdelujejo, ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za nadaljnjo hrambo, lahko od upravljavca podatkov zahtevate, da se osebni podatki izbrišejo in se torej prenehajo obdelovati.

 • Pravica do prenosljivosti osebnih podatkov: Od upravljavca podatkov lahko zahtevate osebne podatke, ki se nanašajo na vas, če bi jih želeli prenesti k drugemu upravljavcu podatkov.

 1. Pravica preklicati soglasje: Preklic soglasja mora biti enako preprost kot podaja soglasja.

 1. Pravica do popravka: Od upravljavca podatkov lahko zahtevate popravek nepravilnih osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas.

 1. Pravica do pritožbe: Posameznik, na katerega se podatki nanašajo, ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu.

Pri upravljavcu lahko posameznik uveljavlja na podlagi pisne zahteve, ki jo posreduje osebno, po pošti oziroma po elektronski pošti, razen pravice do preklica soglasja, ki se poda na način kot je opisan pri posamični zbirki podatkov.

Pritožbo glede obdelave osebnih podatkov ima posameznik pravico vložiti pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, www.ip-rs.si, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si.

1.3 Prijava na e-novice

Obiskovalci spletnega mesta imajo možnost, da se naročijo na naše e-novice, tako da izpolnijo obrazec prijava na e-novice (obrazec je vdelan v pojavnem oknu.)

E-novice se pošiljajo s platforme MailChimp, ki zagotavlja visoko raven zaščite osebnih podatkov in varnosti. Več o varovanju osebnih podatkov na platformi MailChimp »

 1. Katere podatke zbiramo: Zbiramo osebne podatke, ki jih vpišete v polja obrazca za prijavo na naše e-novice (e-naslov, ime in priimek). Te podatke lahko naknadno urejate na povezavi, ki jo najdete na dnu vsakega e-obvestila.
  Kadar se odzovete na prejeto e-obvestilo, se lahko zabeležijo tudi podatki o vaši napravi in odzivu na prejeto e-obvestilo (ogled sporočila, kliki na povezave). MailChimp za zbiranje teh podatkov uporablja piškotke in druge sledilne tehnologije. Več o MailChimpovih piškotkih »

 1. Namen zbiranja podatkov: Podatke zbiramo in obdelujemo z namenom pošiljanja e-novic. Analiza podatkov o vašem odzivu (odpiranje in kliki) nam pomaga, da lahko njihovo vsebino prilagodimo vašim preferencam.
 2. Koliko časa hranimo podatke: Podatke hranimo, dokler vas naše e-novice zanimajo. Ko se odjavite s seznama prejemnikov e-novic, se vaši podatki izbrišejo.
 3. Kako lahko soglasje prekličete: Če si premislite ali ne želite več prejemati naših e-novic, se lahko kadarkoli odjavite s klikom na povezavo, ki jo najdete na dnu vsakega našega e-obvestila, ali tako, da nam pišete po kontaktnem obrazcu.
 4. Katere so vaše druge pravice: Imate pravico do kopije podatkov (pravica dostopa do osebnih podatkov) in druge temeljne pravice na področju varovanja osebnih podatkov, kot so pravica do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve in ugovora (gl. celotni seznam pravic).
 5. S kom delimo podatke: Vaši osebni podatki so shranjeni na strežniku, ki ga upravlja MailChimp – ponudnik storitve razpošiljanja e-obvestil, ki je naš pooblaščeni obdelovalec podatkov. MailChimp zbira in obdeluje podatke v našem imenu in skladno z našimi navodili. Kot upravljavec podatkov imamo ves čas popoln nadzor nad podatkovno zbirko, dostopom, urejanjem in izbrisom podatkov. Hranjenje podatkov na MailChimpovem strežniku je urejeno s pogodbo, sklenjeno z MailChimpom.

Vaših osebnih podatkov ne delimo z nobenimi nepooblaščenimi tretjimi osebami.

1.4 E-pošta, poslana po kontaktnem obrazcu

Obiskovalci tega spletnega mesta imate možnost, da nam pošljete povpraševanje ali zahtevate ponudbo po kontaktnem obrazcu, objavljenem na strani www. ograje.com .

 1. Podatki, ki jih zbiramo: osebne podatke (ime, priimek, e-naslov), katere vnesete v polje kontaktnega obrazca. Da lahko od nas prejmete odgovor morate vnesti vaš veljavni e-naslov. Da vemo s kom komuniciramo sta zahtevana osebna podatka z vaše strani ime in priimek.

 1. Namen zbiranja podatkov: Vaše podatke uporabljamo v namen, da se lahko odzovemo na vaše povpraševanje oziroma zahtevo po ponudbi za naše izdelke.
 2. Čas hrambe vaših podatkov: Vaše povpraševanje in zahtevo za ponudbo hranimo v e-poštnem arhivu, in sicer za nedoločen čas, razen če zahtevate izbris.
 3. Način preklica vašega soglasja: Izbris osebnih podatkov lahko zahtevate tako, da nam pišete po kontaktnem obrazcu. Vaše podatke bomo trajno izbrisali iz naše podatkovne zbirke.
 4. Vaše druge pravice: Pravico imate do kopije podatkov (pravica dostopa do osebnih podatkov) ter druge temeljne pravice na področju varovanja osebnih podatkov, kot so pravica do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve in ugovora (glejte celotni seznam pravic).
 5. S kom delimo podatke: Vaših osebnih podatkov ne delimo z nobenimi nepooblaščenimi tretjimi osebami.

1.5 Piškotki

Glej zavihek Piškotki ( https://ograje.com/pravno-obvestilo).

1.6 Nagradne igre gospodarske družbe Ograje Kočevar, d. o. o.

Nagradna žrebanja s praktičnimi nagradami se lahko občasno organizirajo, na primer za sledilce na Facebooku.

 1. Podatke, ki jih zbiramo: Če ste izžrebani, vas prosimo za podatke, potrebne za dostavo nagrade (ime in priimek ter poštni naslov ali telefonsko številko).
 2. Namen, za katerega se zbirajo osebni podatki: Vaši podatki se uporabljajo le za nemoteno izročitev nagrade.
 3. Čas hrambe podatkov: Vaši podatki se hranijo za določeno časovno obdobje v skladu z zakonskimi določbami.
 4. Način preklica vašega soglasja: Izbris osebnih podatkov lahko zahtevate na način, da nam pišete po kontaktnem obrazcu. Vaši podatki bodo trajno izbrisani iz naše podatkovne zbirke, razen če je njihovo hranjenje za določeno časovno obdobje obvezno zaradi zadostitve drugim zakonskim predpisom.
 5. Vaše druge pravice: Imate pravico do kopije podatkov (pravica dostopa do osebnih podatkov) in druge temeljne pravice na področju varovanja osebnih podatkov, kot so pravica do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve in ugovora (celotni seznam pravic).
 6. S kom delimo podatke: Vaših osebnih podatkov ne delimo z nobenimi nepooblaščenimi tretjimi osebami.

Uporabniki osebnih podatkov so zaposleni pri upravljavcu in obdelovalci, ki podatke obdelujejo samo v okviru svojih delovnih obveznosti, skladno z njihovimi pooblastili.

Tretjim osebam se lahko osebni podatki posredujejo le, če obstaja za to ustrezna pravna podlaga.

1.7 Varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov zagotavlja upravljavec v skladu z Uredbo in veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.

Upravljavec ob tem zagotavlja tehnične, organizacijske in druge ustrezne postopke ter ukrepe, ki preprečujejo nepooblaščeno uporabo,  spremembo, uničenje ali izgubo ter ostalo nepooblaščeno obdelavo osebnih podatkov. Podrobneje postopke in ukrepe določa pravilnik o varstvu osebnih podatkov, sprejet pri upravljavcu.

Avtomatiziranega sprejemanja odločitev se upravljavec ne poslužuje. 

1.8 Videonadzor

Na območju industrijske cone Ograje Kočevar, d. o. o. in dislociranih enotah se lahko izvaja videonadzor z namenom varovanja ljudi in premoženja ter nadzorom nad vstopom in izstopom. Videonadzor se izvaja v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo in internimi akti, ki urejajo področje varovanja osebnih podatkov in videonadzora.

Po celotnem varovanem območju so na vseh vhodih v nadzorovano območje nameščene obvestilne table, ki vsebujejo najmanj naslednje informacije:

 • pisno in grafično opisano dejstvo, da se izvaja videonadzor,
 • navedbo namenov obdelave podatkov, navedbo upravljavca videonadzornega sistema in naslov kontaktne elektronske pošte,
 • QR kodo s povezavo na spletni naslov, kjer so posameznikom dostopne dodatne informacije o izvajanju videonadzora.

Glede izvajanja videonadzora so za posameznike pomembne tudi informacije, podane v nadaljevanju.

Upravljavec videonadzornega sistema: gospodarska družba Ograje Kočevar, d. o. o., Tovarniška 11c, 3212 Prebold, matična številka: 3832686000, ki jo zastopa direktor Boris Laubič, e-pošta: info@ograje.com .

Odgovorna oseba za varstvo osebnih podatkov: Janez Kočevar, telefonska številka: +386 3 570 13 45, e-pošta: dpo@ograje.com.

Namen izvajanja videonadzora: varovanje ljudi in premoženja, nadzor vstopa in izstopa, varovanje poslovnih skrivnosti in tajnih podatkov.

Pravna podlaga za izvajanje videonadzora: zakonska podlaga, zakoniti interes upravljavcev.

Uporabniki osebnih podatkov: poslovodne osebe in pooblaščene osebe upravljavcev, pooblaščene osebe pri pogodbenih obdelovalcih.

Posebni vplivi obdelave osebnih podatkov: spremljanje dogajanja pred kamerami (živa slika), izvoz in pregled posnetkov v utemeljenih primerih skladno z zakonodajo, posredovanje posnetkov pristojnim organom na podlagi upravičene in zakonite pravne podlage.

Neobičajne nadaljnje obdelave osebnih podatkov načeloma niso predvidene. Dostop do osebnih podatkov ni dovoljen nepooblaščenim osebam. Osebni podatki se ne posredujejo subjektom v tretje države, razen če za to obstaja posebej izkazana pravna podlaga za vsak posamezni primer, ki se presoja skladno z zakonodajo.

Pravice posameznikov: pravica zahtevati dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave, pravica do ugovora obdelave, pravica do prenosljivosti podatkov. Pravice je mogoče pri odgovorni osebi za varstvo osebnih podatkov.

Hramba posnetkov: v skladu z zakonodajo in internimi akti.

1.9 Končne določbe

Politika zasebnosti se objavi na spletni strani ter se hrani na vseh mestih, kjer se pridobivajo osebni podatki posameznika, da se z njim seznanijo posamezniki v primeru pridobivanja osebnih podatkov.

POLITIKA ZASEBNOSTI GOSPODARSKE DRUŽBE OGRAJE KOČEVAR, D. O. O.

1. Politika zasebnosti

Politika zasebnosti gospodarske družbe Ograje Kočevar, d. o. o. (v nadaljevanju: politika zasebnosti), je pripravljena skladno z Uredbo EU 2016/679 Evropskega parlamenta o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: Uredba) ter v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: ZVOP-2).

V politiki zasebnosti so posredovane informacije o tem, kako vaše podatke obdelujemo, ki jih pridobivamo v povezavi s spletno stranjo www.ograje.com .

Če na naši spletni strani pošljete povpraševanje ali zahtevate ponudbo za naše izdelke, posredujete vaše osebne podatke. S posredovanjem vaših osebnih podatkov se strinjate z načinom obdelave osebnih podatkov, kot je opisan v naši politiki zasebnosti.

Svoje soglasje lahko vedno prekličete, obenem lahko uveljavljate druge pravice, ki vam pripadajo kot posamezniku, na katerega se osebni podatki nanašajo.

Ker cenimo zaupanje, ki nam ga izkazujete s posredovanjem vaših osebnih podatkov, se kot upravljavec osebnih podatkov skupaj z našimi poslovnimi partnerji obvezujemo, da bomo vse vaše osebne podatke hranili na varnem mestu ter jih temu primerno varovali v skladu z veljavno zakonodajo. Zaupani podatki se bodo uporabili izključno za namene, ki so predpisani v tej politiki zasebnosti, z nepooblaščenimi osebami jih ne bomo delili v nobenem primeru. Za obdelovanje vaših osebnih podatkov je potrebno pridobiti vaše izrecno soglasje, katerega imate kadarkoli pravico preklicati, na to boste tudi z naše strani opozorjeni že pri pridobivanju soglasja.

1.1 Obdelava osebnih podatkov

Spletno stran www.ograje.com upravlja gospodarska družba Ograje Kočevar, d. o. o., telefonska številka: +386 08 205 21 56, e-pošta:  info@ograje.com .

Področje varstva osebnih podatkov upravlja gospodarska družba Ograje Kočevar, d. o. o., telefonska številka: +386 08 205 21 56, e-pošta:  info@ograje.com.

Odgovorna oseba za varstvo osebnih podatkov:  Janez Kočevar, telefonska številka: +386 3 570 13 45, e-pošta: dpo@ograje.com.

Na druge obdelovalce se lahko prenesejo določene obdelave osebnih podatkov, pri tem pa je vsak obdelovalec zavezan k varovanju vaših osebnih podatkov v skladu z Uredbo ter veljavno zakonodajo.                      .

1.2 Pravice posameznika glede osebnih podatkov v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov

V skladu z Uredbo in pod pogoji, ki so tam določeni imate naslednje pravice:

1.    Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki:  Od upravljavca podatkov lahko zahtevate informacijo o tem, ali se vaši osebni podatki obdelujejo ali ne, kateri podatki se obdelujejo in kje ter za katere namene se ti podatki obdelujejo.

 • Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe): Če ne želite več, da se vaši osebni podatki obdelujejo, ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za nadaljnjo hrambo, lahko od upravljavca podatkov zahtevate, da se osebni podatki izbrišejo in se torej prenehajo obdelovati.

 • Pravica do prenosljivosti osebnih podatkov: Od upravljavca podatkov lahko zahtevate osebne podatke, ki se nanašajo na vas, če bi jih želeli prenesti k drugemu upravljavcu podatkov.

 1. Pravica preklicati soglasje: Preklic soglasja mora biti enako preprost kot podaja soglasja.

 1. Pravica do popravka: Od upravljavca podatkov lahko zahtevate popravek nepravilnih osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas.

 1. Pravica do pritožbe: Posameznik, na katerega se podatki nanašajo, ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu.

Pri upravljavcu lahko posameznik uveljavlja na podlagi pisne zahteve, ki jo posreduje osebno, po pošti oziroma po elektronski pošti, razen pravice do preklica soglasja, ki se poda na način kot je opisan pri posamični zbirki podatkov.

Pritožbo glede obdelave osebnih podatkov ima posameznik pravico vložiti pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, www.ip-rs.si, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si.

1.3 Prijava na e-novice

Obiskovalci spletnega mesta imajo možnost, da se naročijo na naše e-novice, tako da izpolnijo obrazec prijava na e-novice (obrazec je vdelan v pojavnem oknu.)

E-novice se pošiljajo s platforme MailChimp, ki zagotavlja visoko raven zaščite osebnih podatkov in varnosti. Več o varovanju osebnih podatkov na platformi MailChimp »

 1. Katere podatke zbiramo: Zbiramo osebne podatke, ki jih vpišete v polja obrazca za prijavo na naše e-novice (e-naslov, ime in priimek). Te podatke lahko naknadno urejate na povezavi, ki jo najdete na dnu vsakega e-obvestila.
  Kadar se odzovete na prejeto e-obvestilo, se lahko zabeležijo tudi podatki o vaši napravi in odzivu na prejeto e-obvestilo (ogled sporočila, kliki na povezave). MailChimp za zbiranje teh podatkov uporablja piškotke in druge sledilne tehnologije. Več o MailChimpovih piškotkih »

 1. Namen zbiranja podatkov: Podatke zbiramo in obdelujemo z namenom pošiljanja e-novic. Analiza podatkov o vašem odzivu (odpiranje in kliki) nam pomaga, da lahko njihovo vsebino prilagodimo vašim preferencam.
 2. Koliko časa hranimo podatke: Podatke hranimo, dokler vas naše e-novice zanimajo. Ko se odjavite s seznama prejemnikov e-novic, se vaši podatki izbrišejo.
 3. Kako lahko soglasje prekličete: Če si premislite ali ne želite več prejemati naših e-novic, se lahko kadarkoli odjavite s klikom na povezavo, ki jo najdete na dnu vsakega našega e-obvestila, ali tako, da nam pišete po kontaktnem obrazcu.
 4. Katere so vaše druge pravice: Imate pravico do kopije podatkov (pravica dostopa do osebnih podatkov) in druge temeljne pravice na področju varovanja osebnih podatkov, kot so pravica do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve in ugovora (gl. celotni seznam pravic).
 5. S kom delimo podatke: Vaši osebni podatki so shranjeni na strežniku, ki ga upravlja MailChimp – ponudnik storitve razpošiljanja e-obvestil, ki je naš pooblaščeni obdelovalec podatkov. MailChimp zbira in obdeluje podatke v našem imenu in skladno z našimi navodili. Kot upravljavec podatkov imamo ves čas popoln nadzor nad podatkovno zbirko, dostopom, urejanjem in izbrisom podatkov. Hranjenje podatkov na MailChimpovem strežniku je urejeno s pogodbo, sklenjeno z MailChimpom.

Vaših osebnih podatkov ne delimo z nobenimi nepooblaščenimi tretjimi osebami.

1.4 E-pošta, poslana po kontaktnem obrazcu

Obiskovalci tega spletnega mesta imate možnost, da nam pošljete povpraševanje ali zahtevate ponudbo po kontaktnem obrazcu, objavljenem na strani www. ograje.com .

 1. Podatki, ki jih zbiramo: osebne podatke (ime, priimek, e-naslov), katere vnesete v polje kontaktnega obrazca. Da lahko od nas prejmete odgovor morate vnesti vaš veljavni e-naslov. Da vemo s kom komuniciramo sta zahtevana osebna podatka z vaše strani ime in priimek.

 1. Namen zbiranja podatkov: Vaše podatke uporabljamo v namen, da se lahko odzovemo na vaše povpraševanje oziroma zahtevo po ponudbi za naše izdelke.
 2. Čas hrambe vaših podatkov: Vaše povpraševanje in zahtevo za ponudbo hranimo v e-poštnem arhivu, in sicer za nedoločen čas, razen če zahtevate izbris.
 3. Način preklica vašega soglasja: Izbris osebnih podatkov lahko zahtevate tako, da nam pišete po kontaktnem obrazcu. Vaše podatke bomo trajno izbrisali iz naše podatkovne zbirke.
 4. Vaše druge pravice: Pravico imate do kopije podatkov (pravica dostopa do osebnih podatkov) ter druge temeljne pravice na področju varovanja osebnih podatkov, kot so pravica do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve in ugovora (glejte celotni seznam pravic).
 5. S kom delimo podatke: Vaših osebnih podatkov ne delimo z nobenimi nepooblaščenimi tretjimi osebami.

1.5 Piškotki

Glej zavihek Piškotki ( https://ograje.com/pravno-obvestilo).

1.6 Nagradne igre gospodarske družbe Ograje Kočevar, d. o. o.

Nagradna žrebanja s praktičnimi nagradami se lahko občasno organizirajo, na primer za sledilce na Facebooku.

 1. Podatke, ki jih zbiramo: Če ste izžrebani, vas prosimo za podatke, potrebne za dostavo nagrade (ime in priimek ter poštni naslov ali telefonsko številko).
 2. Namen, za katerega se zbirajo osebni podatki: Vaši podatki se uporabljajo le za nemoteno izročitev nagrade.
 3. Čas hrambe podatkov: Vaši podatki se hranijo za določeno časovno obdobje v skladu z zakonskimi določbami.
 4. Način preklica vašega soglasja: Izbris osebnih podatkov lahko zahtevate na način, da nam pišete po kontaktnem obrazcu. Vaši podatki bodo trajno izbrisani iz naše podatkovne zbirke, razen če je njihovo hranjenje za določeno časovno obdobje obvezno zaradi zadostitve drugim zakonskim predpisom.
 5. Vaše druge pravice: Imate pravico do kopije podatkov (pravica dostopa do osebnih podatkov) in druge temeljne pravice na področju varovanja osebnih podatkov, kot so pravica do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve in ugovora (celotni seznam pravic).
 6. S kom delimo podatke: Vaših osebnih podatkov ne delimo z nobenimi nepooblaščenimi tretjimi osebami.

Uporabniki osebnih podatkov so zaposleni pri upravljavcu in obdelovalci, ki podatke obdelujejo samo v okviru svojih delovnih obveznosti, skladno z njihovimi pooblastili.

Tretjim osebam se lahko osebni podatki posredujejo le, če obstaja za to ustrezna pravna podlaga.

1.7 Varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov zagotavlja upravljavec v skladu z Uredbo in veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.

Upravljavec ob tem zagotavlja tehnične, organizacijske in druge ustrezne postopke ter ukrepe, ki preprečujejo nepooblaščeno uporabo,  spremembo, uničenje ali izgubo ter ostalo nepooblaščeno obdelavo osebnih podatkov. Podrobneje postopke in ukrepe določa pravilnik o varstvu osebnih podatkov, sprejet pri upravljavcu.

Avtomatiziranega sprejemanja odločitev se upravljavec ne poslužuje. 

1.8 Videonadzor

Na območju industrijske cone Ograje Kočevar, d. o. o. in dislociranih enotah se lahko izvaja videonadzor z namenom varovanja ljudi in premoženja ter nadzorom nad vstopom in izstopom. Videonadzor se izvaja v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo in internimi akti, ki urejajo področje varovanja osebnih podatkov in videonadzora.

Po celotnem varovanem območju so na vseh vhodih v nadzorovano območje nameščene obvestilne table, ki vsebujejo najmanj naslednje informacije:

 • pisno in grafično opisano dejstvo, da se izvaja videonadzor,
 • navedbo namenov obdelave podatkov, navedbo upravljavca videonadzornega sistema in naslov kontaktne elektronske pošte,
 • QR kodo s povezavo na spletni naslov, kjer so posameznikom dostopne dodatne informacije o izvajanju videonadzora.

Glede izvajanja videonadzora so za posameznike pomembne tudi informacije, podane v nadaljevanju.

Upravljavec videonadzornega sistema: gospodarska družba Ograje Kočevar, d. o. o., Tovarniška 11c, 3212 Prebold, matična številka: 3832686000, ki jo zastopa direktor Boris Laubič, e-pošta: info@ograje.com .

Odgovorna oseba za varstvo osebnih podatkov: Janez Kočevar, telefonska številka: +386 3 570 13 45, e-pošta: dpo@ograje.com.

Namen izvajanja videonadzora: varovanje ljudi in premoženja, nadzor vstopa in izstopa, varovanje poslovnih skrivnosti in tajnih podatkov.

Pravna podlaga za izvajanje videonadzora: zakonska podlaga, zakoniti interes upravljavcev.

Uporabniki osebnih podatkov: poslovodne osebe in pooblaščene osebe upravljavcev, pooblaščene osebe pri pogodbenih obdelovalcih.

Posebni vplivi obdelave osebnih podatkov: spremljanje dogajanja pred kamerami (živa slika), izvoz in pregled posnetkov v utemeljenih primerih skladno z zakonodajo, posredovanje posnetkov pristojnim organom na podlagi upravičene in zakonite pravne podlage.

Neobičajne nadaljnje obdelave osebnih podatkov načeloma niso predvidene. Dostop do osebnih podatkov ni dovoljen nepooblaščenim osebam. Osebni podatki se ne posredujejo subjektom v tretje države, razen če za to obstaja posebej izkazana pravna podlaga za vsak posamezni primer, ki se presoja skladno z zakonodajo.

Pravice posameznikov: pravica zahtevati dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave, pravica do ugovora obdelave, pravica do prenosljivosti podatkov. Pravice je mogoče pri odgovorni osebi za varstvo osebnih podatkov.

Hramba posnetkov: v skladu z zakonodajo in internimi akti.

1.9 Končne določbe

Politika zasebnosti se objavi na spletni strani ter se hrani na vseh mestih, kjer se pridobivajo osebni podatki posameznika, da se z njim seznanijo posamezniki v primeru pridobivanja osebnih podatkov.

TOP