KAKOVOST, USPOSOBLJENOST, OBVLADOVANJE POSLOVNIH PROCESOV IN TRADICIJA SO NAŠA ZAVEZA KAKOVOSTI

Naša politika kakovosti

V podjetju Ograje Kočevar zagotavljamo celovite rešitve na področju ograjnih sistemov. Ustvarjamo zasebne in varne prostore za bivanje, varujemo premoženje in ljudi. Smo prvi slovenski proizvajalec in največji ponudnik ograjnih sistemov. Celovite rešitve smo zasnovali za naše kupce in si zastavili ambiciozno vizijo, popolno zadovoljstvu kupca v vseh elementih storitve.

Ključen element politike kakovosti podjetja Ograje Kočevar je kakovost s ciljem doseganja odličnosti, popolnega zadovoljstva tudi najbolj zahtevnih odjemalcev z vsemi elementi storitve. Kakovost temelji na usposobljenih, motiviranih, zavzetih sodelavcih, obvladovanju poslovnih procesov ter bogatih izkušnjah in tradiciji poslovanja v panogi.

Naši cilji na področju kakovosti

  • Popolno zadovoljstvo kupcev, poslovnih partnerjev ter drugih deležnikov
  • Doseganje in preseganje pričakovanj kupcev z učinkovitim upravljanje procesov
  • Izvajanje koncepta nenehnih izboljšav na vseh ravneh in področjih poslovanja

Naši principi delovanja za doseganje ciljev politike kakovosti

  • Permanentno in sistematično spremljanje zadovoljstva kupcev ter drugih ključnih kazalnikov učinkovitosti nakupnega procesa
  • Zahteve kupcev in razvoj pričakovanj kupcev v času so temelj razvoja novih izdelkov in rešitev
  • Učinkovitost poslovnega modela temelji na jasno opredeljenih ključnih kompetencah sodelavk in sodelavcev, njihovem razvoju ter optimiranju poslovnih procesov
  • Vodstvo zagotavlja vse potrebne resurse za doseganje ciljev politike kakovosti
  • Optimiziranje stroškov skozi upravljanje delovne učinkovitosti in optimizacijo produktivnosti
[ninja_tables id="10370"]
TOP